Wymiana młodzieży

Wymiana młodzieży

Wymiana młodzieży

Zależy nam, aby młodzież uczestnicząca w naszych projektach doświadczała edukacji w wymiarze europejskim, a spotkanie z rówieśnikami o podobnym kontekście edukacyjnym i zainteresowaniach stawało się inspiracją do poszerzania własnego horyzontu.

Nasze projekty są bardzo różnorodne pod względem tematycznym, u ich podstawy leży jednak kilka przewodnich myśli i zasad:

Rewizyta - każdy uczestnik przynajmniej raz występuje w roli gospodarza i przynajmniej raz w roli gościa. Przykładowo projekt polsko-niemiecko-francuski składa się z trzech spotkań, realizowanych w każdym kraju partnerskim przy udziale tej samej grupy młodzieży. Każda część takiego cyklu trwa, wliczając dni podróży, około tygodnia.

Miejsce realizacji projektu poza miejscem zamieszkania – aby umożliwić uczestnikom lepszą koncentrację na projekcie i jego uczestnikach, a także zainicjować pewne procesy dynamiki grupy staramy się wybrać na miejsce realizacji projektu obiekt znajdujący się w pewnym oddaleniu od miejsca, z którego pochodzą uczestnicy grupy gospodarzy. Dzięki temu nawet uczestnicy grupy gospodarzy mają okazję odkryć mniej znane zakątki swojej małej ojczyzny, a sprawy życia codziennego odchodzą na dalszy plan.

Zespół wykwalifikowanych animatorów – nad przebiegiem naszych projektów czuwa zespół wykwalifikowanych dwujęzycznych animatorów odpowiedzialnych za realizację programu, dobór odpowiednich dla grupy metod, prowadzenie ćwiczeń budujących grupę oraz ćwiczeń tzw. animacji językowej, moderowanie dyskusji oraz tłumaczenie oficjalnych części spotkania.

Animacja językowa – Animacja językowa umożliwia pierwszy kontakt z obcym językiem, wspiera procesy dynamiki grupy międzykulturowej i pozytywnie wpływa na atmosferę na projekcie. Dobór odpowiednich metod animacji językowej jest zadaniem zespołu animatorów.