Wymiana szkolna

Wymiana szkolna

Dobrze zaplanowana i zorganizowana wymiana szkolna może być bardzo inspirującym wydarzeniem w życiu młodego człowieka. EUROPA-DIREKT e.V. organizuje, niejednokrotnie w ramach wieloletnich partnerstw, projekty wymiany szkolnej o różnej tematyce, np. projekty historyczne, artystyczne, dot. zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, społeczeństwa obywatelskiego oraz aktualnej sytuacji w Europie.