Projekty Mobilności uczniów i kadry

Stowarzyszenie EUROPA-DIREKT e.V. zajmuje się organizowaniem projektów mobilności dla uczniów, absolwentów, osób poszukujących zatrudnienia oraz kadry pedagogicznej.


Staże zagraniczne odbywają się w firmach (nie w centrach szkoleniowych, salach wykładowych, czy pracowniach) i odzwierciedlają rzeczywiste warunki zatrudnienia na stanowisku w zdobywanym zawodzie. Zdecydowana większość firm, z którymi współpracujemy, posiada akredytację do kształcenia kadry w systemie dualnego kształcenia zawodowego oraz doświadczenie w przyjmowaniu obcojęzycznych praktykantów. Wysoka koniunktura oraz aktualna sytuacja na lokalnym, niezwykle chłonnym rynku pracy stwarzają realne szanse zatrudnienia dla zaangażowanych i komunikatywnych stażystów.


Mobilność kadry to najczęściej projekty o charakterze wizyty studyjnej ukierunkowane na poznawanie podmiotów i sposobu funkcjonowania dualnego systemu kształcenia zawodowego, lub podnoszenie jakości pracy na rzecz młodzieży, w tym młodzieży o mniejszych szansach. Nasze stowarzyszenie posiada liczne partnerstwa w sektorze edukacji zawodowej, na szczeblu ministerialnym oraz wśród instytucji zajmujących się wsparciem młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych i zagrożonych bezrobociem. Program każdej wizyty przygotowujemy indywidualnie według potrzeb naszych partnerów.


KONTAKT

Sarah Neis: j. polski, niemiecki, francuski, angielski

Tel.: +49 351 2510604

erasmus@europa-direkt.com

        <>